پنجشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۹۹

 کشفیات نامه ی از مکتب صدیق افغان

امریکا برج های تجاری نیویارگ را بنام القاعده در (یازده سپتمبر) هدف قرار داد .
و امروزامریکا برنامه صلح افغانستان رادر( یازده سپتمبر) آغاز کرده است .
یازده سپتمبر( 11 حرف ) دارد.
۱۱ سپتمبر برابر است با بیست دو سنبله.
بیست دوسنبله( ۱۱ حرف) دارد .
این نیرنگ در دوران محمد اشرف غنی اتفاق افتاد.
محمد اشرف غنی (11 حرف ) دارد.
غنی معاون قیچ دارد بنام امر الله صالح
امرالله صالح نیز (11 حرف ) دارد
پیش راه یا واسطه این صلح امریکایی زلمی خلیل زاد بود.
زلمی خلیل زاد (11 حرف ) دارد.
کسی که آن برجها بنامش سقوط داده شد ( اسامه بن لادن) بود.
اسامه بن لادن (11حرف ) دارد.
اسامه در دوران اوباما کشته شد.
باراک اوباما (11 حرف ) دارد.
بیش ازبیست سال میشود که امریکا پروژه جنگ افغانستان را در قالب (امارت اسلامی ) برمردم افغانستان تحمیل کرده است .
امارت اسلامی (11 حرف ) دارد.
دایرکتر فعلی این فساد ها دونالد ترامپ است.
دونالد ترامپ (11 حرف ) دارد.
و دراخرنام فروفیسوری که این ارقام نجومی را کشفانده است نیز (11 حرف ) دارد.
آیا میتوانید آنرا پیدا کنید؟

هیچ نظری موجود نیست: