جمعه، اردیبهشت ۱۷، ۱۳۸۹

عنوان اول

 ویبلاګ باچه آزره را بستند!
                                                                                                             http:/www.bacheazra.blogfa.com   
                                                                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


   درست درروز آزادی مطبوعات این ویبلاګ را مسدود نمودند.
   ویبلاګ باچه آزره با متون ضعیف وقلم ضعیف ترخویش، نه سیاسی بود ،نه مذهبی ،نه علمی ،نه در تقابل ګروهی یا صنفی با ګروه یا مسلک خاصی قرار داشت.اما چیزی غیر قابل هضم برای رژیم فاشیست وفاسد کابل ،اشرافیون  مذهب بدوش،طالبان،آنارشیست های درون کشوری ویا تکه های برای ستم مسلکان خدافروش وبرای رهبرچه های که بقای مردم را به لقای ریاست فرمایشی ترجیح داده بود داشت.آنهای که نان  این مردم را سنګ کردند تا کاخ های شان بلند تر از باور بروید.برای آنانی که ارچین مراد شان استخوان آدمیان این سرزمین بود .

اما این موضوع مرا وادار نمود تا جدی تر از قبل اګر ابرازدردهای ملی میهنی در توانم نیست آنچه را که از خود دارم تا هستم باید نوشت .و معتقدم اګر این همه من ها فریاد زنند مای خواهند شد که هر مستکبری را به زانو در خواهند آورد انشالله.

نخستین عنوان را با شعری از نویسنده والا مقام وطن محترم بیژنپورآبادی اختتام میبخشم.
لغات نام تو یعنی هزاره ممنوع است        و درتحسب خصم این شماره ممنوع است
کنار جاده نوشتند کاین گذر بند است        عبو ر هرچــه هــزار وهـزاره ممنوع است
چه روزگار غریبی شد وچه رسم بدی      که جــز به مرگ تراراه وچاره ممنوع است
برای آنکه چرا دست باز می خوانی         نمـــاز شیعـه بدین آشکاره ممنوع است
چگونه زنده بمانی که حرفحق گفتی         بهـــرکرانه چو هستی گزاره ممنوع است
دراین حوالی اگر ، بگذری بجای دگر       بمان بمان ! که عبور دوبـاره ممنوع است
به نام تیره ترا بادم تبــــر کشتند !            که در نجابت شهـر این قواره ممنوع است
هــزار نسبت ونام دیگر به تو دادند           و نیز گفته شد اینکه: کفـــاره ممنوع است
بروی پرده دیوار بــا تفنگ نوشتند :          نگه بـه سوی فـــــراز ستاره ممنوع است
هزار را عدد نحس گفته دار زدنــد !           لغـات نام تــــو یعنی هــزاره ممنوع است


           


   

۸ نظر:

علی بابا گفت...

درودفراوان برشما
وبلاک باچه آزره فریاددردهاوبسیارنگفته های سرنوشت لبریزازدردوغمی مردمی است
که گناه شان بی گناهی است .
امید وارم هرجاوهرکجاکه هستی، بهارمحمل به محمل ودوش به دوش همراهت باشد.

احمد مرید ـ کابل گفت...

سلام برادر.امیدوارم اینبار نیز در راستای اهداف ملی بنویسید.دوست تان دارم چون نان تان را به نرخ روز میل نمیفرمایید.موفق باشی باچه هزاره عزیز

aziza Hamidi گفت...

salam Ostad Bakhtiari aziz Hamisha muwaffakiat shuma ra tamanna daram>sabz bashi

mansur گفت...

برادر گرامی ام سلام. امیدوارم که این بار پر بار تر مصمم تر برای اهداف مقدس تان کوشش کنید. این عمل اینها تازه نیست سال ها است که صدای ازادی را در گلو خفه ساخته است میترسد از ازادی؛ از قلم؛ از هنر؛از کتاب؛ ندیدی که کتاب را چگو نه به دریا انداختند. این ها از کتاب هم میترسند.هنر بچه هزاره با این کار ها توقیف نمیشود . برایت همیشه ارزوی بهار شدن را دارم.

ناشناس گفت...

برادر گرامی بختیاری صاحب عرض اراد ت دارم خدمت شما.خبر بسته شدن سایت تان برایم خبری خوبی نبود.اما بگذار اینهای که ادعای دیموکراسی و آزادی بیان دارند با این کار های شان روسیاهی برای شان کمای کنند.موفقیت های بیش از پیش را برای آن دوست نازنینم از خدا میخواهم _ جاوید شریفی .کابل

شاه محمود گفت...

محترم آقای بختیاری سلام بر شماهرچند که با سایت زندانی شما چندان آشنایی نداشتم.ولی ازین که شما هنر مندید و آفرینشگر امید دارم که این سایت شما چراغی گردد فراراه مان. موفقیت و سربلندب برایت آرزو دارم

عبدالرحیم منصور گفت...

سلام آقای بختیاری.سلامتی شما را آرزو دارم.ازین که ویبلاگ شمارا بستند ناراحتم اما ازین که این اعمال باعث تحرک بیشتر میشودامید دارم که درین راستا بیشتر آثار هنری وبیدار کننده تان را در ویبلاگ نو شما مشاهده نمایم.با ابراز سپاس

ناشناس گفت...

سلام بخنیاری عزیز ازدیند دوباره وبلاگ
زیبایت بی نهایت خوشحال شدم امیدوارمکه درراستایی ارتقایی فرهنگ و هنر اصیل هزارستان اسلامی همچنان پویا وکوشا بمانی ودرمقابل بدخواهان وکج اندیشان مقاوم وپیدار بمانی که وعده الهی تحقق خواهد یافت که (تیس للا نسان ماسعی) ازوب قبلیت چند تا عکس وکاریکاتور گرفته بودم که تحمل دیدن آنرا نیز نکرده دزدیدند.