پنجشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۹۹

 صدای زرداد صدای قوم خاص نیست.

زرداد برای جلب توجه و استفاده از احساسات دیگرباره ی پشتونها ی ساده دل عربده میکشد تا از آنها برای رسیدن خود به اقتدار که در سروبی داشت استفاده نماید.
زرداد در سروبی قمندان یک بخش از گروه های مسلح گلبدین علیه دولت نجیب بود. او به هر بهانه یی آدم میدرید. زردادجلو چشمان مسافرین ، نمایش دریدن انسان توسط دندانهای خود را اجرا میکرد. بارها درملای عام به زنان جلو چشمان مردهای شان تجاوزکرد.انسانهارا زنده زنده آتش زد. بارها همراه با سگ های درنده بجان انسانها افتاده با سگها مشترک شکم مسافرین را که از کابل به طرف جلال اباد رهسپار بودند را میدرید وگوشت آنهارا میخورد. این خاطرات وچشم دید ها ، بارها در ویبلاگ ها و سایت های انترنتی نوشته وخوانده شده اند.
درست است که زرداد امروز در سایه اقتدار امریکا وحکومت فاشیست کابل میلولد و میجفد اما این زوزه های وی ازروی ناچاری است. زرداد دیگر مثل حکمتیار نیش های سگی اش افتاده و این روباه فرتود سالهاست که دم غیرتش راچرخش روزگار بریده است ولی او برای برگشتن به دیروزهای خویش به هر حیله و نیرنگی متوسل خواهند شد.
Image may contain: one or more people
Mahdi Bakhtiari, رفیق خموش and 410 others
69 comments
71 shares
Like
Comment
Share

هیچ نظری موجود نیست: