یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۴جبار خان بخاطر رفتن به بهشت نزدیک به 60 تن هزاره را سر بریده بود .
اواخر دهه 1340 "دوران حکومت ظاهرشاه" مردی در کابل گرفتار گردیده و بجرمش اعتراف نموده بود که بنا به فتوای یک مولوی بیش از 50 تن از هزاره های شیعه مذهب را سر بریده و با خون آنها در کفنش لا اله ال الله محمد رسول الله را نوشته است تا به بهشت برود.
میگویند در مصاحبه که رادیو کابل با وی انجام داده بوده است ،با خونسردی و تبسم به سوالها پاسخ میداده ومیگفت : بلی اگر خدا قبول فرماید من این کار را کرده ام.
وی هر روز یک نفررا تحت تعقیب قرار میداده و به بهانه این که برایش کار میدهد او را اغفال نموده با خود به یکی از کوه های اطراف شهر میبرده و در داخل یک غار این جنایت را انجام میداده است.تمام وسیله قتال وی چند عدد کارد و چاقوی برا ومقداری ریسمان بوده است.
جبار بحدی مرد مومن بوده است که هربار بعد از ثبوت دو اصل ، شکار های خویش را به طرف غار حرکت میداده است. 1 - هزاره باشد 2 - شیعه باشد.
جبار دریک روز آفتابی در زندان دهمازنگ کابل غرغره شده بود.
یکی از افرادی که توسط این جهادگر بقتل رسیده بود پسر غلام جوانی از قریه (دمجوی ) جاغوری بود.
............................
یادداشت کوتاهی از پدرم در مورد جبار خان
عکس از صفحه: شب های کابل

هیچ نظری موجود نیست: