پنجشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۸۹

انسداد استقلال نه استرداد استقلال


    نودویک سال قبل بیست وهشتم اسد1298ه ش (1919-8-18-) جنبش مردمی که آغازیدن گرفته بود منجر به سقوط پادشاهی کرزی آن دوران شده ومنجـر به پیروزی مردم علیه استبداد انگریز گردیده و استقلال اوغونستان فعلی برسمیت جهانی معرفی گردید. جاپانی ها نیز درین روز به استقلال کشورشان فایق آمدند و امروز دارند سرفرازانه آنروز را تجلیل مینمایند زیراحاصل خون کشته شدگان راه ازادی کشور شان را به تحصیل نشسته اند. 
   اما مای که تاریخ خون آلود کشور مان شاهد فداکاری های سرفرازان این سرزمین بود و استقلال وطن را به بهای سنگینی کمایی کردیم دست آورد آن چه بوده است؟استقلال کدام تاثیر مثبت روی حیات اجتماعی سیاسی ما داشته است؟ بپاس کدام بهبودی این روز را تجلیل نماییم؟آیا درست نخواهند بود که بگویم از همان دوصدو شصت سال قبل که قیبله گرایان وحشی حاکمیت تک قومی را درین کشور بنیاد نهادند استقلال را دفن کردند ، زمان را درین سرزمین هک کردند وآزادی را بزنجیر کشیدند؟آیا درست نخواهند بود بجای تجلیل ازین روز برای سیه روزی این مردم،شهروبازار نداشته ی خویش را سیه پوش نماییم؟آیا شاه یا امیر یا ریس جمهوری را سراغ داریم که طی این مدت بدون سرنیزه خارجی ها با پشتوانگی مردم حکومت نموده باشد؟کرزی نمونه بارز این ادعاست.
    نودویک سال قبل "هزاره ،ازبک وتاجیک این وطن از حق شهروندی محروم بودند ،امروز نیز این روند استبدادی قبیله یی جاریست.نودو یک سال قبل کوچی های وحشی اراضی،مراتع وچراگاههای مردم بومی را بزور دولت تصاحب میکردند امروز نیزکوچی های وحشی با همان روحیه یک قرن پیش تنفس مینمایند.قبل از استقلال هزاره ها رادر ارزگان غزنی وقندهاروغورتاراج نموده بقیه راکوچ اجباری دادندو تاجیک هارا از مشرقی ، جنوبی وشمال ،بعد از استقلال کرزی های چشم سرمه وخیشتک کشال طالب،خاک شمالی را سوختاندند ومیگفتند بوی تاجیک میدهد.یکاولنگ وبامیان ومزار وغزنی را قتلگاه هزاره ها ساختند.دختران ترک مارا به بازار برده فروشی پشاور لیلام کردند تاآنجه را که اسماعیل یون در(سقاوی دوم) نوشته بودرا تطبیق نمایند.نهری ازخون را در زندان سرپوزه قندهار جاری نمودند تا گوی سبقت توحش را از همدیگر برده باشند.آثار باستانی هرات ،گردیز،بلخ ،بامیان وکابل را برای جنرال حمیدگل تقدیم نمودند.پنجشیری هارا در کوره آتش سوختند.ازبک هارا به نام شیعه بین اعراب تقسیم نمودند تا آنها رابرای ذخیره روز قیامت اموات شان تیرباران نمایند . درقزل آباد زنان پیچه سفید را مثله کردند،پیرمرد نودساله را از کمر به دونیم نمودند. دریکاولنگ دریک روز صدوپنجاه زن را داخل مسجد زنده زنده سوختاندند.دربامیان زن موسفیدی بنام رقیه میگفت:با این دستانم شش صدو پنجاه آدم تکه تکه شده ونیمخورده حیوانات را دفن کرده ام.
    این همه شمه یست از دستاورد های استقلال میهنی که جزتوحش وکوچی سالاری ثمره ی نداشته است. ماحصل استرداد استقلال کشوراین بود که کرزی اجیری بزمین خورد وکرزی مزدوری تاج سلطنت برسر نهاد وعنوان مجانی غازی را به یدک کشید.درواقع تبدیل مهره را بنام استقلال به نشخوارگرفتند تا تاریخ را مسخ نمایند ،تا مردم را بفریبندوما نیز خوشبینانه از ندانم های خویش بعد نودویک سال هنوز زیر این علم شیطانی سینه میزنیم.ودل به استقلالی ناداشته خوش میداریم.استقلالی که سهم ما در مشارکت ملی آن تنها مالیه سپردن وسربازدادن بوده است.

۲۵ نظر:

آزاد گفت...

سلام و درورد خدمت آقای بختیاری گرامی
متاسفانه وبلاگ شما در بلاگفا بسته شده ، خبری هم ندادید که در آدرس جدید مشغول فعالیت هستید ، به همین منظور کمی طول کشید تا اینجا را بیابم .
و اما در مورد سالگرد استقلال ، به قول معروف چیزی که عیان است ، چه حاجت به بیان است
پیروز باشید

ناشناس گفت...

سلام بخنیاری عزیز ازدیند دوباره وبلاگ
زیبایت بی نهایت خوشحال شدم امیدوارمکه درراستایی ارتقایی فرهنگ و هنر اصیل هزارستان اسلامی همچنان پویا وکوشا بمانی ودرمقابل بدخواهان وکج اندیشان مقاوم وپیدار بمانی که وعده الهی تحقق خواهد یافت که (تیس للا نسان ماسعی) ازوب قبلیت چند تا عکس وکاریکاتور گرفته بودم که تحمل دیدن آنرا نیز نکرده دزدیدند.

ناشناس گفت...

بختیاری عزیز سلام
خوش هستم دوباره سایت شما را مرور می کنم.
تلاش های همه ما این پیام را می دهد که افغانستان از ما است و نامش بدون شک به هزارستان مبدل خواهد شد. مطینا در نتیجه تلاش های مان بشتون های بی عقل، تاجکان مهاجر و ازبکان کله خام شکست خواهند خورد.

موفق باشید
هزارستانی

محمد یوسفی گفت...

درود بر شما آقایی بختیاری عزیز
شما با این مقاله زیبایتان هم روز استرداد استقلال و هم جشن هایش که توسط عده ای از همه جا بی خبربرگذار می شود را به چالش کشاندید

موفق باشید

ضمیره هروی گفت...

سلامآقای بختیاری و همه دوستان عزیز.آنچه راکه درین مقال میبینیم برای اولین بار است که مینویسند این به معنای رشد فکر مردم ماست.چیزی را که شما در آن اشاره داشتید یک واقعیت تلخیست که مانا خود آگاه سالهاست که پی آن روانیم.براستی کدام استقلال؟این استقلال کذایی چه ارمغان برای ما داشته است جز اینکه پشتونی پدر سرنگون شد وپشتون پسر به قدرت رسید وآش و کاسه همان شد که بود.امان الله خان همو کرزی امروز بود وکرزی همو همان شاه امان الله است.مردم باید کمی خود را ازین خواب گران تکان دهند.
ولی در مورد نظر برادر یا خواهر(هزارستانی)باید بگویم که این حرف شما در هیچ جای خریدار ندارد.بدبختانه خیلی های هستند که مثل شما میاندیشند چه هزاره چه تاجیک وچه غیره ولی این دقیق خواست کسانی است که هزاره تاجیک کردند تا دوسه صدسال برگرده این مردم حکومت کنند.شما اگر واقع بین باشید گاهی چنین حرف های نفاق افگنانه را نمیزنید .تاجیک وازبک وهزاره این وطن را از هم نپاشید.بیایید این هارا با هم نزدیک نماییم تا از شر دشمن اصلی نجات پیداکنیم.دوتا هزاره دوتا تاجیک دوتا ازبک وبلوج همه دوتا دوتا هستند ولی اگر کسانی منفی بافانی مانند تو نباشد این ها یک عدد کلانی میشوند که دشمن مارا ریشه کن میکنند بیایید بهوش باشیم

درویش گفت...

ُلام آقای بختیاری عزیز.
راست بود و درست!
سبز باشی.

درویش گفت...

ُلام آقای بختیاری عزیز.
راست بود و درست!
سبز باشی.

Mahdi گفت...

salam BAKHTIARI jan hamisha az navishait lizzat mubarum zinda bashi

فانوس گفت...

درود
من فضای مجازی تقریبا ترک کردم ولی قبل از همه آمدم جوابی در ادامه ی جواب های پیشین بدهم.
اگر از ابتدا نسبت به کشور میزبان نگاه استعماری نداشتید این همه مشکل به وجود نمی آمد.
اعتقاد واقعی من این است که همه ی کره ی زمین متعلق به همه است و مرز های جغرافیایی خیالی هستند.
من بار ها با بیگانه ستیز ها در میان ملتم صحبت کرده ام.
مطمئن باشید مهاجران هم وطن شما هیچ سود اقتصادی برای ما به همراه نیاورده اند تنها در حکم یک انسان این جا زندگی می کنند.
ولی از یک وقتی موج شدید توهین به ملت ایران را در نت می شنویم چگونه می توانیم سکوت کنیم.
بنابراین من هم به 99 درصدی پیوستم که خواستار خروج مهاجران از ایران هستند.
زیرا مانند یهودیان هم می زنید و هم داد می زنید.
چند سال پیش یادم هست که هزاره ها در نت نوشته بودند القاعده با نامه های تهدید آمیز می خواهد که شیعیان خانه های خود را ترک کنند و چرا ایران سکوت کرده. چون ایران تنها ادعای مسلمان دوست دارد.
وقتی ایران دخالت کرد همان ها گفتند ما اصلن مشکلی نداشتیم همه ی اختلافات به خاطر دخالت ایران است.
یعنی اختلافات ما حل شدنی نیست. چون واقعبین نیستید.
اگر مهاجران افغان را در ایران و اروپا یا کشور های عربی مقایسه کنیدمنظورم را می فهمید.
افغان ها با زنان ایران ازدواج می کنند و در موقع خروج از کشور آن ها را به روسپی گری های پاکستان می فروشند.
یعنی ما شما را در حکم شهروند قبول کنیم در حالی که شما ایران را با بازار برده فروشان اشتباهی گرفته اید.
کافی است یک نشریه زرد تهیه کنید تا ببینید چه حجم سنگینی از حوادث و جنایات مربوط به مهاجران است.

انجیلا پگاهی گفت...

حضور سبز تان را در سپیده ها سپاس و تشکر میگویم . دوست گرامی آنچه در نوشته اشاره کردید دقیق ، روشن و واضح واقعیتهای کنونی کشور ماست .این استرداد به اصطلاح استقلال به ما چه ارمغان آورده جز جنگ و عقبمانده گی و بلاخره اسارت طویل المدت .
به امید درخشش آن آفتاب گرم آزادی

ج پوپلزی گفت...

سلام بختیاری صاحب انشالله که خوب و خوش باشی.
از شما گلایه دارم استاد.این حکومت مال پشتون ها نبوده و نیست.حکومت دست یک عده خاین بوده ما مارا در پس ماندگی و غم وپریشانی خوی داده.شما از وضعیت پشتون ها خوب تر از دیگران آگایی دارید شمارا بخدا هموطنای هزاره وتجایک وازبک ما وضع شان خوب تر از ما نیست؟کوچی قوم ظالمیکه هم بشما تعدی کرده هم به ما پارسال در ولسوالی ازره در نزاع کوچی ها ما یازده نفر شهید دادیم هیچ کس از حال ما خبر ندارد که ما از دست پاکستان و نوکر های شان چه حال داریم استاد قندم.من فکر یکنم خیلی نوشته های تانرا میخواند و تاثیر هم دارد شما باید برای ایجاد همودلی میان قوما های تحت ستم قلم بزنید نه برای تفرقه.قلم شما هم میتاند برباد دهد هم وحدت ایجاد کند .من از خیلی از برادران هزاره خود گیلایه ندارم لاکن از شما که آدم منور هستید گلایه دارم.
موفق باشید آقای بختیاری جان

عبدالله جعفری -دانشگاه کابل گفت...

سلام برادر یا خواهر جانوس جان.ازینکه با شعار آنچنانی به دفاع این چنینی تشریف میاوریدجای تعجب نیست زیرا شما عزیزان ایرانی (نه همه بلکه تعدادی)هیچ وقت انتقاد پذیر نبوده یید همیشه توقع دارید هربدی که از شما دولت شما یا مسولین شماسر میزند دیگران به مداحی پرداخته وزیر علم شرعیه ی تان سینه مستحبی بکوبنداما نه جان برادر.آنچه را که مردم بد بخت ما درین مدت مهاجرت در ایران دیدند و کشیدند عبطه میخوریم به همسایه های اسرایل که چه خوش بختند.آنچه را که ما از شما مسلمانها دیدیم نوار غزه از یهود ندیده است جان برادر.مظالم دولت و مسولین وتعدادی از مردم ایران بر مارا در هیچ وحشتنامه ی نمیتوان یافت.بگذریم بگذار این پرونده را ببندند به نفع شماست.ارد.گاههای جهنمی جمهوری اسلامی .اعمال پلیس شما روش مسولین شما روی قبایل وحشی را شسته است وشما از همه جا بیخبرید. درمقابل برای ما آخند صادر نمودید در مقابل برای ما جاسوس فرستادید. به همین جا بسنده میکنم وخداوند را سپاس گزارم برای روزی که امریکا برخیزد و ذلت شماهارا یکبار در زندگی ببینیم.به امید آنروز.به امیدروزی زنده ام که اغتشاشی برخیزد و من بعنوان سرباز ساده برای جنگ بیایم ایران

ساحل گفت...

سلام فانوس عزیز.واقعا دنیا همین است آنکه ستم میکند باید دم شمشیرش را مظلومین ببوسد تا ظالم عطشش به اشباع برسد.شما یا واقعا بیخبرید از آنچه که ایرانی ها برمردم ما روا داشتند یا مست سوسیال هستی وسهم چند نفررا نوش میفرمایید.کمی گذشته های شوم رژیم فاسد خمینی سفاک را بخوانید بعد به این قضاوت تان نیز کمی تعمق نمایید.یهود بمراتب بهتر از خمینی و دولت ایران است تف به گور امام راحله کثیف تان تف به دیانت ایرانی های فاشیست

محمد عطایی گفت...

سلام اقای بختیاری خوبید شما
کوتاه مینویسی ولی خوب نکته هارا پیدا میکنید.من خودم سالها در آ؟تن ملی این روز شرکت کردم ولی بعد از خواندن مقاله شما از خودم خجالت کشیدم خدای خجالت کشیدم که برای موفقیت یک بچه غژدی چقدرسم کوبیدیم ما هی دوصد لعنت به این تقلید باد

Unknown گفت...

با سلام
مديريت لينكستان وبلاگهاي افغانستاني ضمن تسليت ايام شهادت مولاي متقيان
شما را به بازديد از لينكستان دعوت مينمايد
اميد است اين لينكستان وعده گاهي براي وب هاي افغاني باشد
با لينك لينكستان در وبلاگتان ما را ياري نماييد

ناشناس گفت...

سلامآقای بختیاری
مطلب خوبی بود وخوب تر اصطلاحاتی بود که استفاده نموده یید
موفق باشید
نادر ناصری

محمد یوسفی گفت...

آیا فلسطینی ها برای هزاره ها دوستان خوبی هستند
در دلنوشته های یک کارگر بخوانید

mahboba گفت...

salam hamvatan
webloge khob va por mohtavai darid
matalebe khob...
lotfan agar dost dashtid be weblogam sar bezanid va agar khastid an ra dar peyvandhayetan sapt namayid ba tashakor
mowafaq bashid
www.dokhtarehazara.blogfa.com

محمدرضاصمدي گفت...

سلام حال شما؟
مطب و همچين وبلاگ جالبي داريد.
خوشحال ميشوم كه با شما تبادل لينك داشته باشم.
اگه وقت كرديد به ماهم سري بزنيد.
موفق باشيد.

احسان درویش گفت...

درود بختیاری عزیز.
همین ملا بینظیر بهتو خیل زیبا بود.
بدرود.

ناشناس گفت...

با سلام بر هنر مند ارجمد آقای بختیاری
هم وطن گرامی همان گونه که می دانیم سالیانی درازی است که کشور در آتش تبغیض و انواع مظالیم می سوزد ؛تبغیض نژادی،مذهبی و منطقه ای از جمله هجوم و تجاوز یک عده افراد به نام کوچی و به غارت بردن اموال و تاراج هستی مردمان آن سر زمین علاوه ظلم که به مردم از این رهگذر وارد می شود وحدت ملی و هم بستگی و دموکراسی نو پای این کشور را به مخاطراتی جدی مواجه ساخت است.
در همین راستا جمعی از قلم به دستان و فرهیختگان کشور بر آن شده اند . که در این خصوص همایش را تحت(عنوان کوچگری در افغانستان) بر گزار نمایند لذا از عموم هم وطنان در خواست می شود که مشارکت سهم بگیرد. جهت روئیت و مطالعه فرا خوان همایش به وبلاگ این جانیب مراجعه نماید
بهروز و موفق باشید.

مهدی بختیاری گفت...

استقلال خیالی. صعود از استثمار انگلیس به استعمال امریکا با وقفه ای کوتاه در استعمار شوروی. مطلبی خوبی بود. موفق باشید

nm-afg گفت...

you right very nice , we shuld open eyes , thank you .
Can you add my link in your blog ?
http://helmanddownload.blogfa.com/
with afghan hojra navn

سهراب ثنا گفت...

مدتی زیادی است با قلم و هنر شما آشنایم.نمیدانم چه مشکلی پیش امده که دیگه قلم نمیزنید.

مهدی گفت...

ما سالهاست که سوختیم و ساختیم. اما آنها اند که همچنان میسوزانند و نمی سازند. به امید روزی که کاشته شان را درو کنند.