پنجشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۹۹

 بیرون نویسی یک ترجمه

مهدی جاسم مجری تلویزیون عراق متنی را از شاعر فقید سوری محمد الموعود میخواند. نوشته حاضر نیاز مبرم درک جامعه امروزی ماست . متن عربی به فارسی ترجمه شده است. من انرا از ویدیو بیرون نویس کردم تا علاقه مندان دقیق تر به آن بپردازند.
--------------------
هزار و چهارصدسال پیش مردم در صحرا ها می زیستند.در خیمه ها می ارامیدند و شبهای تاریک شان را با سوزاندن روغن و چوب روشن میساختند. چیزی نمیدانستند جز گله چرانی و جنگ به اسارت گرفتن اسران جنگی. میکشتند،می جنگیدند،پیکار میکردندو ازدواج میکردند.درهزارو چهارصد سال پیش برای مان داستان ها و شرح حالات واحادیث و متونی بجا گذاشتند. بما گفتند که اینها مقدس اند. همانطور که پیشینیان شان به ایشان گفته بودند وحال بعد از هزارو چهارصد سال از ما میخواهند که مانند آنان بیاندیشیم. مانند آنها لباس برتن کنیم،مانند آنها زندگی کنیم . مانند آنها بایکدیگر بجنگیم وپیکار کنیم . وهمانطور ازدواج کنیم که آنان میکردند. پس از هزارو چهارصد سال تزویر و ریا از ما میخواهند به همان چیزی باور داشته باشیم که بما ارث رسیده .هزارو چهارصد سال است که در دعاهای مان نفرین کردیم و دشنام دادیم یهود و نصارا را.سر به اسمان ارزو کردیم مرگ و تارو مار شدن شان را.وصدافسوس که این مایم که از دست دادیم همبستگی و وحدت مان را . دست به دعا شدیم که خراب شود سرزمین های شان. وحال این ماییم که بی سرزمین ماندیم .دعا کردیم که اسیر اواره شودند زنان شان و حال این زنان مسلمان اند که اسیر و آواره شده اند . هزارو چهارصد سال است که برای بارش باران دعا کردیم،اما افسوس که باران همه جا بارید بجز دیار مسلمین. هزارو چهارصدسال زکات دادیم وهرسال تهی دستی و بدبختی در بالا مسلمین بیشترشد.آه ای ملت خفته !انانیکه نفرین شان کردید و مرگ شان را خواستید بفضا رسیدند وروی سطح قمر خوابیدند.اتم را شکافتند و انقلاب دیجیتالی را افریدند وتمامی این مدت برای شما چیزی مهم نبود الا آلت تناسلی تان.همچنان در حال تفحص و تفکرید که انسان چگونه با کدام پا بایدقدم در مُستراح بگذارد وچه چیزی بجز زن و سگ سیاه وضو و غسل تان را باطل میکند
هنگامی که علمای مان عمیقن در بحرتفکر شیرجه زدند، به جهادالنکاح رسیدند وبه ازدواج با نزدیکان و ازپستان زن به مرد بالغ شیر دادن و انجام آخرین رابطه جنسی زن و مرد مرده ، کتابها نوشتند که روش صحیح برقراری رابطه جنسی بازن چیست و جماع با حیوانات چگونه است .
آه ای ملت خفته ! آیا به عقل خود این حق را نمیدهید که با آگاهی و علم و دانش و تکنولوژی اطراف ما، باز ورشن شود؟ آیا براستی بعد از هزارو چهار صد سال عقل و منطق مان باید اسیرو دربند باشد ؟ وقتی که اسپ را برای بارکشی میخواهیم و لاغ را برای مسابقه ، نه خیری بما میرسد و نه چیزی دستگیر ما میشود.

هیچ نظری موجود نیست: