یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۴


کار امشب من
طراحی پرتره کاریکاتوری از جنرال حمید گل ریس سابق سازمان استخباراتی پاکستان ISI
کمتر پاکستانیی به اندازه این جنرال در خرابی و تباهی افغانستان سهم داشته است.حمیدگل در حالیکه یک پشتون افراطی نیز هست اما بزرگ ترین ضربات که بر پیکره هستی پشتونها وارد گردیده است عامل عمده آن جنرال حمید گل است.گروه وحشی طالبان فرزند نامشروع ازدواج فکری حمیدگل ومولانا فضل الرحمان میباشد.
در حقیقت جنرال حمید گل و مولانا فضل الرحمان از نیروی انسانی پشتون های دو طرف خط دیورند حفاظ مصرفی و سپر ایمنی برای استمرار حکومت پنجاپ ساخته اند.


هیچ نظری موجود نیست: