یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۴


الف بای که یادم داده بودی
مرا از خوان صد رستم گذر داد
ستادم بر ستیغ سربلندی
زسرمشقی که بر دستم پدر داد

هیچ نظری موجود نیست: