یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۴


سید حکیمی یکی ازسازمان سالاران گروه های منحله اینروز ها در بستر بیماریست
متاسفانه بعضی از دوستان ما پس از تماشای عکس های وی و اشک تمساح برخی دیگر چنان تب گروهی قدیمی شان عود مینماید که قلم های شان سرازپا نشناخته ، دچار هذیان گردیده و در یک حمله مینویسند که (همه خاک پای چنین سید اند.)! اینکه کدام جمعیت شامل این (همه خاک پای) میشوند؟ والله اعلم
بعنوان نمونه میخواهم یادآورشوم که : این خاکهای پای چگونه فراموش کرده اند روز های اوج اقتدار اقای حکیمی در غزنی را که گروه های پیرو ولایت فقیه و ضد ولایت فقیه (نصر.حرکت.شورا و سپاه) در غزنی و در کل هزارستان آدم درو میکردند؟ آیا این رهبر فرزانه در حالیکه مهار آن جنگها در دستان شان بود کوچک ترین اقدام برای آتش بس بین آن خاک های پای کرده بود؟
محمد عیسا غرجستانی اولین مورخ و مبتکر تاریخ نگاری هزاره ها بجرم نوشتن تاریخ مردم هزاره در سال 1371 توسط خاک های پای حکیمی ابتدا در کابل اختتاف و بعد مرموزانه به قتل میرسد و همه آثارعلمی،قلمی و دست نوشته های وی را از بین میبرد . این دوستان ما درین مورد چه توجیه دارند؟
وقتی ما با آن همه مصایب و مصاعب دهه های 60 ، 70و80 نتوانسته یم خود را از فلتر گروه بازی برهانیم چه امیدی برای آینده و رهیدن از دامچاله های کشنده ی که در پیش داریم میتوانیم داشته باشیم؟

هیچ نظری موجود نیست: