یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۴نگاه گذرا به گذشته نیم قرن پیش هلمند وحشی
برداشتی از فیلم مستند : افغانستان باز گشت به آینده
فیلمی از : مونیکا ویتلاک
خانم سعیده محمود راوی این مستند زیباست. اودر امتداد فیلم میگوید که : در سال 1950 (گلین آر فاستر) مستند ساز امریکایی از ایالت کالیفرنیای امریکا به افغانستان آمده و برای مدت هفت سال درین کشور به تهیه فیلم خام بپرداخته بوده است. نیگاتیف های 16 ملی متری وی بتازگی توسط بازماندگان فاستر بیرون داده شده است.
درین فیلم بنا به گفته ی داکتر فاروق اعظم مشاور وزارت آب و برق آنروز افغانستان : درسال 1946 که افغانستان قرارداد ساخت بند کجکی وکانال های آنرا با موسسه امریکایی موریسون نودسِن یا (ایم کی) که مقر آن در ایالت آیداهوی امریکااست بسته بود.درابتدا دولت زمین ها را برای کوچی ها توضیع نمود اما آنها چون با فن زراعت آشنایی نداشتند کاری از پیش برده نتوانستند تا اینکه در بعد از 1960 موسسه کمک رسانی دولت امریکا(یو ایس آی ای دی) جای موریسون نودسین را گرفته و فعالیت را آغاز نمود . با بدست گرفتن کار توسط این موسسه کامیابی پروژه کجکی نیزآغاز کردید، پس از شروع موفقیت کارتخنیکی این بند، جنوب افغانستان کاملن متحول شده بود وکار ارزیابی زمین وانکشاف های زراعتی ریشه در همان قرارداد 1946 داشت. ایجاد کاربه وسعت زیادی، زندگی همه مردم ولایت های هلمند، قندهار و اطراف آنرا تحت تاثیر قرار داده بود و بزودی حدود بیش از یک میلیون افغانستانی از دیگر ولایات به هلمند سرازیر گردیده و بکار زراعت و زمینداری پرداختند و یاهم بکارهای کانال کشی و آبیاری استخدام گردیدند.
بخاطر حضور انجنیران خارجی وخانواده های شان دولت بزودی در مرکز هلمند ساختمان های بخته کاری ، پارک تفریحی و حوض آب بازی در ست کرد ه وخدمات ملی را افزایش داد. کلینیک و بعضی مراکز ضروری دیگر نیز در هلمند ایجاد گردیدند وهلمند کم کم بسوی شهر شدن قدم برمیداشت.
خانم سعیده محمود میگوید که پدرش در سالهای 1950 سینمای هلمند را بنیاد نهاد و بگفته حاجی مهتاب الدین که فعلن در امریکا بسر میبرد، درآن روز ها درین سینما فیلم های " کاوبایی" بیشترنمایش داده میشد ومردم با آثارهنری کارگردانانی همچون جان وین و فرانک سیناترا آشنایی یافته بودند.
درسال1960 اینگه و مارتین اندرسون مهندسان برجسته امریکایی قرار داد پروژه ساخت فرودگاه قندهار را امضا نمودند.آنان با شدت و دقت روی این پروژه کار نموده وفرودگاه را برای بهربرداری مهیا نمودند . ظاهرشاه که پادشاه آن عصرافغانستان بود رویای پیشرفت داشت رویای متحد بودن زیر یک پرچم .وی میخواست تا کشورش قلب آسیای مدرن باشد. بنابرنظریه گلین فاستر افغانستان در اینده به یک قطب گردشگری جهان تبدیل میگردد.

هیچ نظری موجود نیست: