یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۴


شیخ محمد اکبری معروف به اکبری کوسه یا اکبر زوار منفور ترین چهره جهادیست که نام و یاد وی یاد آور دوران تلخ جنگ های خانمان بر انداز گروهی در هزارستان میباشد. در ذهن مردم نام این ملاقمندان چنان با جنگ های داخلی عجین گردیده است که اغلب وی را بعنوان نماد آن دوران سیاه و نکبتبار میشناسند و هنوز فکر میکنند که اکبری یعنی جنگ بین شورای اتفاق و پاسداران جهاد، اکبری یعنی 23 سنبله ،اکبری یعنی گماشته ولایت فقیه، اکبری یعنی الله اکبر خمینی رهبر و اکبری یعنی جنگ داخلی
اکبری بخاطر مغلوب نمودن حریفان خویش دست به هر پلیدی زد. از جنگهای گروهی تا قمندانی طالبان .تا اجیری شورای نظار. تا فرمانبرداری مهدی هاشمی و تا تخریب مقاومت غرب کابل را انجام داد تا توانسته باشد حریفانش را بهراس اندازد
اکبری برای گرفتن چشم زخم از سید بهشتی زنان دختران وعرو سهای وی و تعدادی از طرفدارانش را به اسارت گرفته واز ورس تا بهسود انتقال داده و ماهها به گروگان داشت.
اکبری بلافاصله بعد از سقوط مزار شریف بدست طالبان از طریق رادیو دری مشهد پیام تبریک خویش را برای ملا عمر فرستاد. وی میخواست ازین طریق شاید بتواند دشمنان خویش را سر جایش بنشاند.
امروزه وجود اکبری ها و سید فکوری ها برای مردم سربلند بامیان نزول شان است چه رسد به این که این ها بعنوان نماینده این مردم وارد خانه ملت گردند وقتی شنیده میشود که اینها با رای همین مردم به معاش پارلمان دست یافته اند آدم به فکر تجدید نظر در مورد مردم آن سامان میافتد.
امیدوارم جوانان و روشنفکران مردم ما بدور از هرگونه ملاحظه ، صلاح مردم را نسبت به روابط با این تاریخ تیر شده ها ارجحیت داده و به این نمایندگان ولایت فقیه اجازه ندهند تا بیش ازین با سرنوشت این مردم بازی کنند.

هیچ نظری موجود نیست: