یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۴


صدای امریکای جعلی را بشناسید
یکی از مزدوران ولایت فقیه باشنده کابل صفحه ی را در فیسبوک بنام (صدای امریکا ) مدیریت مینماید که بخیال خام خود میتواند دریارا با پیشاب مورچه نجس نماید.
این مفلوک که هنوز قادر به درست نوشتن املا انشا خویش نیست، بنام صدای امریکا ازلپتاب خویش میخواهد مردم را به نفع همسایه پلیدگمراه نماید.
از همه مردم خوب و وطن دوست خویش استدعا مینمایم تا در مورد این گونه افراد مزدور و موذی بیدار باشند و اجازه ندهند که توطیه های شوم آنان وحدت نیم بندو آسیب پذیر ملی مارا خدشه دار نمایند.
مردم چندان امیدی از دولت و سیاسیون معامله گر کابل ندارند، آنچه که مایه امیدواری و پشتوانه نیرومند مردم است همانا اردوی ملی و نیروهای دفاعی کشور است.
مردم ما از اردوی ملی سرفراز و سرداران و افسران نامور و ملی شان همچون جنرال سلیم خان . سردار شجاعی.جنرال امر خیل .جنرال عبدالرازق خان و همه سرداران دلسوز و وطن پرست خویش صادقانه دفاع و حمایت مینمایند.

......................................

https://www.facebook.com/SadayeAmerica?fref=ts

هیچ نظری موجود نیست: