یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۴ازواقعه هوتل سرینا در کابل تقریبن یک سال میگذرد
------------------------------
تراژدی ترین استریپ سال
غم انگیز ترین واقعه سال در افغانستان ، حادثه سرینا هوتل بود که در آخرین ساعات سال1392 اتفاق افتاد.
واقعه کمتر از یک ساعت اتفاق افتاد اما به اندازه یک تاریخ سه صد ساله باز خوانی نمود داستان قوم آدمخواری را که هنوز ارمغاره های قرون وسطا نفس میکشند.آنانیکه نشان هویت شان جمجمه آدمهاست. بازیچه بچه هایشان چِمکه و نارنجک اند وزنان شان خواهران ناراضی کرزی تخلص یافته اند.
آن شب یک رمه کرزی آمده بودند تا با بگلوله بستن ابوذر، نیلوفر وعُمر، انتقام خویش را ازخدای این کودکان بگیرند
شاید آن شب خدا ی خسته هم ازین شهررفته بود و یک شهر بی خدا دراسارت قبیله وحشی طالب قرار گرفته بود
گویا آن شب شب بدرود آدمیت بود یا شب پایان انسانیت، آنشب که همه دست های ترحم خشکیده بودند.
چقدر وحشتناک است که فاجعه با این بزرگی هیچ وجدانی را نلرزاند. همه فریادها به چند خبر بی تفصیل خلاصه گردید.

صفحه فیسبوک : سردار محمد شهید
https://www.facebook.com/ahmad.sardar.75491
......................................
http://www.thestar.com/news/gta/2014/12/07/orphaned_afghan_boy_adjusting_to_new_life_in_canada.html

هیچ نظری موجود نیست: