جمعه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۴

گرخدای وجود داشته باشد
این خدا هرگز اینقدر حقیر و ناتوان نخواهند بود که برای کشتن بچه های مردم دست به دامان طالب شود. 
این خدا هرگزبهشت کذایی اش را بهای خون بیگناهان قرار نمیدهد.
ممکن خدا را تبعید کرده باشند تا خلیفة الله در روی زمین دجالی بچلانند.
-----------
متاسفم چیزی ندارم جز ادای احترام و عرض تسلیت

هیچ نظری موجود نیست: