یکشنبه، دی ۱۴، ۱۳۹۳


روانی های مومن 
                           مومن های روانی
خانمی که بدون حجاب اسلامی در سرک های کابل نیمه عریان کوچه هارا پشت سر میگذاشت مریضی روحی روانی داشت.
حجت الاسلام بروجردی آخند ایرانی که هفته پیش درسیدنی با پرچم لااله الا الله غایله خلق کرد و باعث مرگ دو تن گردیده بود یک روانی بود.
موتروانی که روز پیش با نعره الله اکبر درشهر دیژان فرانسه موترش را به مسافران کنار سرک کوبید تکلیف روانی داشته است.
روز شنبه درفرانسه مردی که الله اکبر گویان با چاقو به رهگذران حمله ور شده بود مرض روحی روانی داشت.
نمیدانم آیا دین ما یک تکلیف روانی است یا آنانی که روانی اند برای اثبات دیوانگی های شان به این دین میپیوندند؟


هیچ نظری موجود نیست: