سه‌شنبه، تیر ۱۰، ۱۳۹۳


قتل؛غارت و تجاوز گروهی:
به زنان و دختران مهاجر افغانستانی درنظام آبادقزوین - ایران
روستای نظام آباد ولایت قزوین در غرب تهران هفته های قبل شاهد بزرگ ترین جنایات ضد انسانی بوده است.
122 فامیل از مهاجرین افغانستانی از مدتها بدینسو در قریه نظام آباد ولایت قزوین ایران به مالداری اشتغال داشته اند،قبل از آغاز سال جاری (دهیار یوسف اسدی) ، ریس شورای اسلامی ومسولین انجمن اسلامی روستای نظام آباد از مهاجرین افغانستانی خواسته بوده که بعد ازین حق رمه داری را درین منطقه ندارند اما مهاجرین به ناچاروبانگرانی به کار مالداری خویش ادامه میدهند زیرا مهاجرین هیچ درآمدی منهای مالداری نداشته اند.
چندی قبل توطه تجاوز از سوی مسولین قریه نظام آباد شکل گرفته و باعث طغیان حیوانی مردم اُمی نظام آباد میگردد.داستان این گونه شکل میگیرد که دختری ایرانی مُنگل(عقب مانده ذهنی)از سوی دو تن از اهالی نظام آباد مورد تجاوز قرار میگیرد ومسولین این اتهام رابه مهاجرین افغانستانی پیوند میدهند.مردم دهاتی نظام آباد با لجام های گسیخته با تحریک مسولین روستا و تشویق دولت هر جنایتی را که در توان داشته اند در حق مهاجرین افغانستانی که تعداد شان از 122 فامیل (310 تن) بیشتر نبوده اند روا میدارند.این جنایات بدون هیچ گونه حمایت یا مداخله نیروهای انتظامی و پولیس ایران صورت میگیرد.
مهاجرین درجریان و بعد ازین حادثه وحشیانه میکوشند تا خود را به قرات مجاوریا شهر های دیگر برسانند.
مدتی بعد از جنایات هول ناک و وحشیانه اهالی نظام آباد، تعدادی از جوانان ایرانی دست به افشای این توطیه مسولین شورای اسلامی روستای نظام آباد میزنند که واقعه تجاوز به دختر کرو منگل ایرانی نه از سوی مهاجرین افغانستانی بلکه از سوی دو تن از اکراد (کُردها)صورت گرفته بوده است.
سیامک ستوده نویسنده و ژورنالیست ایرانی درین زمینه در گزارش 22 اپریل خویش مینویسد : گفته می شود که توطئه گر اصلی این داستان یوسف اسدی دهیار روستا و شخص دیگری که رئیس شورای اسلامی نظام اباد می باشد، بوده اند. این افراد همراه با همه کسانی که در ضرب و شتم کارگران افغان و آتش زدن خانه های آنان دست داشته اند باید دستگیر و با حضور خود کارگران افغان و خانواده هایشان محاکمه و مجازات شوند..
درین فاجعه انسانی خساراتی که بر مهاجرین افغانستانی وارد گردیده اند قرار ذیل میباشند:
1 – به قتل رسیدن شش تن از مهاجرین در جریان وقوع جنایت
2 – 120 منزل مسکونی با تمامی اموال شان غارت و یا حریق گردیده اند.
3 – 347 راس گوسفند را سر بریده یا به یغما برده اند.
4 – 88 دستگاه موتورسیکلیت هندای125 حریق و یا بغارت برده شده اند.
5 – 3 عراده موتر بارکش وتراکتور ؛7 دستگاه نیسان باری ودو عراده موترسواری پیکان را به غنیمت برده اند.
قرار اقرار مهاجرینی که در نظام آباد مورد تجاوز و غارت قرار گرفته اند میگویند که با چشم سر دیده
اند که به زنان و دختران مهاجرین تجاوز های جنسی نیز صورت گرفته اند.


http://afs808.blogfa.com/tag/نظام-آباد-قزوين
....................................................
http://www.azadi-b.com/J/2014/04/post_83.html
.....................................
https://www.facebook.com/photo.php?v=631294946955080&set=vb.100002237410688&type=2&theater
.....................................

https://www.facebook.com/photo.php?v=623960657688509&set=vb.100002237410688&type=2&theater
....................................................
https://www.facebook.com/photo.php?v=619173894833852&set=vb.100002237410688&type=2&theater

http://www.hazarapeople.com/fa/?p=20327

۱ نظر:

ناشناس گفت...

آقای بشير بختياری فکر می کنی خرج ايران از آمده؟ ها؟
به خدا ايران چند ماه نه نفتی صادر کرد نه گازی.
سنگ های معدنی اش را در سنگان سر مرز افغانستان به چينی ها فروخت و خرجش را تأمين کرد.
به سرعت فروش سنگ خام را ممنوع کرد و الان معادنش ابتدا در کارخانه فرآوری ميشه.
در آن طرف مرز نيمی از معدن مال افغانستان هست. کانادايی ها دارند تاراجش می کنند.
بقيه معادنش هم چين و آمريکا دارن می برن.
کشور ثروتمندی داريد. دارند شما را لخت می کنند. تمام مالتان و هر چه داريد را می برند و تنها دستتان چند کنوانسيون می گذارند که پا برهنه و گرسنه بياييد و در سفره ی فقيرانه ی مردم ايران شريک بشيد.
به خدا خسته شديم. به خاطر جنگ وارد ايران شديد از ترس جانتان حرفی نزديم.
الان ديگر چه مرگتان هست که نان خور جامعه ی ما هستيد و در امکانات و يارانه و فرصت های شغلی ايران سهيم شديد؟ چرا هر چه بيانيه صادر می کنيم از ايران نميريد؟
خجالت بکشيد. ما را به غلط کردن انداختيد.
کاری کرديد که تا يک مليارد سال ديگر همچين کاری نکنيم.
کاری کرديد که ته دلمان آرزو کنيم ای کاش روی زمين نبوديد. ای کاش شما را هيچ وقت راه نمی داديم.
شما به ايران مهاجرت نکرديد بلکه کشورگشايی کرديد.
کشور ما را فتح کرديد و نگاهتان هم صرفاً مانند يک فاتح و اشغالگر هست نه يک شهروند.
ما را بيچاره کرديد به خاک سياه نشونديد. هر چقدر هم که بهتون می رسيم باز هم صدای مرگ بر ايرانتون قطع نميشه.
مگه فقط شما آدم هستيد و حق آدميت داريد. يه کم يه کوچولو به فکر همسايتون باشيد.