یکشنبه، دی ۰۶، ۱۳۹۴امروز یکی ازسیه ترین روز د رتاریخ کشور ما بود (6 جـــدی)
عصرروز پنجم جدی 1358 اولین بیانیه ی ببرک کارمل (مزدور سرسپرده کرملین)از رادیوی تاجیکستان نشر گردید واین بند دوم یا(مرحله ی نوین) از سناریوی کودتای 7ثور بود.متعاقب آن در شبانگاهان همان روز شوم (24 دسمبر 1979) مردم افغانستان شاهد بزرگترین لشکر کشی و تهاجم هوای و زمینی ارتش سرخ شوروی از تمامی بندرگاه های شمال کشور (حیرتان.اشکاشم.تورغندی وشیرخان بندر ) به افغانستان بوند. جا بجایی واکمالات نظامیی این تجاوز ده ها روز طول کشیدند تا ده ها هزار سرباز مسلح، ده ها هزار عراده جات رزمی ، غیر رزمی ،مخابراتی اکمالاتی و جهاز های جنگی و هوایی وارد باتلاق بنام افغانستان گردیدند.
لیونید بریژنیف ریس جمهور وقت شوروی بخیال خامی که داشت بعد از اشغال افغانستان خواب شنا در آبهای گرم بحر هند را میدید غافل ازین که امریکا نیز سالهای درازی رویای انتقام ویتنام از شوروی را در سر داشت وبا حضور نظامی روسها در افغانستان امریکا نیز با استفاده از احساست دینی مردم افغانستان فتوای جهاد را صادر و اکمالات مجاهدین را آغاز کرد.
ازآنجای که تنها پاکستان پرورشگاه پدیده نو بنام مجاهدین افغان شده بود ، پاکستان درین بازی سیاسی نقش گاو شیری را داشت.در یک دهه تجاوز ارتش سرخ به افغاتستان ، پاکستان برعلاوه باج و خراج های نقدی، استحکام بخشیدن روابط دیپلماسی خویش ، تمام دیپو ها و اسلحه های را که از دوران جنگ جهانی روی دستش مانده بود یا ازعصر حضور انگریز هاباقی مانده بودند همه رابا سلاح ومهمات که از سوی غربی ها برای مجاهدین اختصاص داده شده بودند تبادله نمود.
روسها با اوج گرفتن خشم مردمی بعد از مدتی ببرک کارمل مزدور را برکنار و مهره مکار تری بنام نجیب گاو را بر اریکه قدرت نشاند اما این تبادل مهره همچنان تحت تاثیر فتوای قرار داشت که بنام جهاد از کاخ سفید صادر گردیده بود و هر روز بیش از پیش ماشین جنگی روسها را از کارمی انداخت . تا اینکه دردوران حکومت گرباچف در 26 دلو سال 1367 ارتش سرخ با سر افگندگی و فلاکت نیمه جان از تله ی بنام افغانستان جان بدر برد.
بعنوان مثال عمده ترین ماحصل این تجاوز : قتل بیش از یک و نیم میلیون انسان افغانستانی. اعدام و زنده بگور نمودن 72 هزار تن از زندانیان سیاسی . بیش از 5 میلیون مهاجردرخارج از کشور.نزدیک به دو میلیون جابجایی های داخلی .ده ها هزار معلول و نابودی همه شالوده های اقتصادی،فرهنگی و نظامی کشور بود که برای مردم و کشور ما به ارمغان آورده بود.تشکل هیولای ویرانگر بنام مجاهدین و بعدن طالبان نیز از همین تهاجم سرچشمه میگیرد.
هرچند شوروی با تجاوز خویش در افغانستان خشن ترین و وحشیانه ترین نوع از جنایات ضد انسانی را مرتکب گردید اما مجاهدین با اعمالی که بر مردم بی دفاع افغانستان روا داشتند امروز مردم نجیب گاو را با آن همه سیه کاری هایش میگویند : روحت شاد
یاد داشت : این اثر از قدیمی ترین کاریکاتور های من بمناسبت تجاوز شوروی به افغانستان است .

هیچ نظری موجود نیست: