سه‌شنبه، تیر ۱۰، ۱۳۹۳روزگاری ملاعمر بزچران که با زور میخ ISI با مردمان بومی افغانستان در نبرد بود ادعایش امارت جهانی اسلام بود. قداست ملاعمر و ( اسپین ملایک) آنروز ها چنان به اوج خود رسیده بود که سلیمان لایق کمونیست بیخدا بر این تقدس منظومه های طولانی سروده بود.ظاهر کل(بابای ملت) ضمن تبریک موفقیت های طالبان در کشتار مردم مزار و بامیان گفته بود که : اینها نماد واقعی مجاهدان اسلام اند.
طالبان در بغلان مرده را به جرم نداشتن ریش شلاق زدند.در هرات برای قاطرو قاطرزاده ها،خران و اسپ ها فتوای پوشیدن سنتراج صادرنموده ودر مزار ملانیازی گفته بود که :حضرت رب العزه زنها رامسخ و از جنس شیطان آفریده است یکی از نشانه های این ادعا این است که زنها ریش ندارند!
ملاعمر به امید توسعه امارت اسلامی خویش از وحشی ترین فراریان عرب،چچینی،ایرانی تا ترک و داغستانی هارا برای کشتار مردم در کشور راه داده بود تا درپناه بیگانگان بتوانند امارت نمایند.
اما از بخت خفته ملاعمر این روز ها داعش همه امارت های اسلامی را باطل اعلان نموده و ابوبکر البغدادی را خنذیرتروسفاکتر از ملاعمر مجاهد دانسته و اور را امیر جهانی اسلام خوانده و از همه امیران و امیرچه های اسلامی وغیر اسلامی از هر ویرجن وتولید هر کمپنی که باشند را دعوت نموده اند که از ابوبکر زوار اطاعت نمایند ورنه بدون تامل گردن زده خواهند شد.
بیچاره امیرالمومنین بزچران پاکستانی که با یک چشم روز گاری بوربی را به حلق چیزش میزد وخودرا نماینده مطلقه خدا در زمین میخواند نمیدانم این روز ها برای خلع امارتش تدابیری دارد یا خیر؟!
بیادمستی های امیرالمومنین و فیلم( ملابرفی) افتادم که روزگاری فارغ از همه تحولات باساز قطغنی چه خوش میخواند:
من نییَم ملاعمر،زین پس امیرالمومنینم
لیدر اسپین ملایک ، ازهرات تا غرب چینم
یک گلیمغو ریش من ، معیار ایمان منست
لیک با کوسه عدو تا یوم یوم الآخرینم
من امیر کوچیان ومیراوغانم ولیک
دشمن هزاره و تاجیک کفرالکافرینم
من اگر یک اوقره دارم، زان سبب باشد که من
بی تعصب خلق اوغو را به یک دیده ب

هیچ نظری موجود نیست: