سه‌شنبه، تیر ۱۰، ۱۳۹۳


کریم خلیلی تمساحی که بدون اشک میگرید
کریم خلیلی در مراسم تجلیل از 22 حوت -کابل : من تا آخرین لحظه با شما مردم هستم تنها چیزی که من را از شما جدا میتواند مرگ است.
آقای خلیلی! شما سالهاست که از چشم این مردم مرده یید.برای این مردم دیرزمانیست که مرده و زنده شما یکیست . روباه زنده اش باعث پریشانی اهالی قریه است و مرده اش لاشه ی که باید درکنار دم زیبایش دفن گردد. این مردم نیز سالهاست که شمارا با همه خوبی های تان دفنیده اند.
شما درین فصل پر از بیر و بار فرصت نیافتید تا رشد فکری نمایید اما تلخی جفا های شما این مردم را از تمامی خلسه ها رهانیده و بیدار نموده است . امروز همه میدانند که شما دروغ میگویید.
این مردم به حدی رسیده اند که صداقت را از کمپاین تمیز دهند ومیدانند که این شعار ها پوقانه هایست که به نفع اشرف غنی باد کرده یید.
مردم میدانند که حقیقت این شعار ها حتا برای سلامتی شما مضر اند.
شما دلگرم چوکی خویش باشید و چورت مبارک را برای مردمی که تنها ( آرای ) شان ارزش دارند خدشه دار نسازید.
این مردم برای اقتدار بخشیدن به کوچی هرگز رای نخواهند داد
!

هیچ نظری موجود نیست: